Recerca avançada


COMPROMÍS SOCIAL

 • Codi étic [+]
 • Pla d'Igualtat [+]
 • Codi de conducta en Publicitat [+]
 • Política anticorrupció [+]
 • Poltíca de regals [+]
 • Principis del pacte mundial [+]
 • Gestió ambiental [+]
 • Impactes socials [+]

 

Codi Ètic

A Grameimpuls tenim un codi ètic que té com a objecte disposar d’un conjunt de principis i regles clares per actuar en relació als nostres grups d’interès, així com servir de guia de comportament perquè les persones que integren la nostra organització actuïn coherentment amb els nostres valors, política i objectius.

Totes les persones que integren la nostra organització, mitjançant una relació laboral o amb contractes de col·laboració professional, estan obligades a conèixer i respectar aquest codi i ajustar la seva actuació professional als principis bàsics que recull.

L’impacte i millora contínua de les nostres accions no s’ha d’estendre només a la dimensió purament econòmica i tècnica, sinó també, al compromís dels aspectes humans, socials i mediambientals. 

Clic aquí si vols conèixer el nostre codi ètic al complet

 

Pla d'Igualtat

Durant l’any 2008, Grameimpuls, SA va elaborar el seu pla d’igualtat, amb el qual assegura que les relacions humanes en l’organització es donen dins d’un marc de respecte , igualtat de tracte i oportunitats, dignitat i no discriminació per raó de gènere, raça, religió, idees, discapacitats, edat o orientació sexual.

El pla d’igualtat és una eina estratègica que permet assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa i està dissenyat sobre 6 àmbits estratègics:

 • Gestió ètica, igualtat i responsabilitat
 • Selecció, formació i promoció
 • Condicions laborals
 • Conciliació familiar i laboral
 • Llenguatge i imatge no sexista
 • Riscos laborals i assetjament sexual.

Clic aquí si vols conèixer el nostre pla d'igualtat al complet

 

Codi de conducta en publicitat

Grameimpuls, SA disposa d'un codi de conducta en matèria publicitària que té per objecte contribuir que la publicitat constitueixi un instrument particularment útil en el procés econòmic, vetllant pel respecte a l'ètica publicitària i pels drets dels destinataris de la publicitat.

Les normes de conducta que recull aquest codi s'apliquen a tota activitat de comunicació publicitària que realitza Grameimpuls, de manera directa o indirecta, o a través de qualsevol mitjà.

 Clic aquí si vols conèixer el nostre codi de conducta en publicitat al complet

 

Política anticorrupció

Grameimpuls, SA es compromet a establir i mantenir una política anticorrupció en la seva organització.

 Clic aquí si vols conèixer la nostra política anticorrupció al complet

 

Política de regals

A Grameimpuls, SA s’organitza algun esdeveniment al què s’acostuma a regalar a les persones i entitats col·laboradores i clientes algun tipus d’obsequi per tal d’agrair el seu esforç, assistència, fidelitat i confiança vers la nostra empresa. Aquest esdeveniment és principalment la fira d’empreses simulades del programa SEFED.

 Clic aquí si vols conèixer la nostra política de regals al complet

 

 Principis del Pacte Mundial

Grameimpuls, SA com a empresa responsable assumeix els deu principis del Pacte Mundial.

 Clic aquí si vols conèixer els nostres 10 principis del Pacte Mundial

 

Gestió ambiental

La gestió ambiental de Grameimpuls, SA s'orienta cap a tres grans línies de treball:

 • Fer un ús sostenible dels recursos energètics i naturals.
 • Minimitzar la producció de residus i prosseguir la millora de la seva gestió.
 • Buscar un efecte d'amplificació amb la sensibilització, tant del personal com de les persones usuàries.

Els indicadors per valorar l'impacte i la gestió ambiental de l'empresa es presentem en tres grups:

 • Els consums energètics i de recursos naturals.
 • La generació de residus.
 • Els resultats de les bones pràctiques implantades.

Clic aquí si vols conèixer les dades de la nostra Gestió ambiental

 

 Impactes socials  

 • Integració sociolaboral
 • Integració lingüística
 • Creixement cultural
 • Creixement del teixit empresarial

Clic aquí si vols conèixer les dades dels impactes socials que generem