Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Aspectes que s’han de tenir en compte a l'hora d'emprendre amb franquícia

Emprendre amb franquícia, pot resultar ser una bona opció per iniciar un negoci com a autònom.

 

Una franquícia és un model de col·laboració empresarial, regulat mitjançant un contracte entre dues parts: el franquiciador és l'empresa que aporta el model de negoci (marca, clients, proveïdors, formació, know-how, publicitat, productes/serveis, etc.) i el franquiciat, que és el treballador autònom que decideix gestionar el model de negoci, a canvi d'una quota fixa o variable.

Per emprendre sota el model de franquícia, hi ha una sèrie d'aspectes que s’ha de tenir en compte:

El primer que s’ha de fer és conèixer què és exactament una franquícia, com funcionen, els riscos que té, etc. El franquiciador busca expandir la seva marca i reduir costos, mentre que el franquiciat, tindrà al seu abast una infraestructura de negoci, els coneixements del franquiciador, la seva cartera de productes i serveis i la cessió de la llicència de marca, tot això a canvi d'aportar un percentatge del total de beneficis al franquiciador. El Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat disposa d’un portal de consulta sobre entitats franquiciadores que és convenient consultar.

Finalment s’ha d'escollir el sector en el qual es considera que es pot sentir més còmode i el que més interessi. Per a això cal identificar els tipus de franquícia que existeixen i què és el que ofereixen. També és important conèixer les franquícies que millor funcionen i les raons de l'èxit, per aquest motiu, s’ha d’assegurar del temps que porta funcionant la franquícia i el nombre de locals oberts fins al moment.

Un cop escollida la franquícia que interessa explotar, és important la informació sobre la marca que s’ha de representar, i la imatge de marca que la franquícia té en el mercat, ja que indubtablement és un dels actius més importants que s’adquirirà. Per això, és molt recomanable visitar altres locals del mateix sector que estiguin operatius, per observar el seu funcionament, el públic al que es dirigeix, les rutines de treball, les instal·lacions etc.

A continuació, i un cop s’hagi decidit muntar una franquícia, es buscarà assessorament en temes legals, atès que acostuma a ser un procés una mica complex, l'assessor ajudarà a contrastar la informació facilitada pel franquiciador i d'aquesta forma assegurarà que les condicions ofertes són les adequades.

D’altra banda, com qualsevol emprenedor que vol establir el seu negoci, abans és necessari realitzar un estudi minuciós d'inversió, mitjançant la realització d'un pla de negoci, en el qual s’haurà de fer un estudi de mercat, s’haurà de tenir en compte la ubicació estratègica de la franquícia, ja que és essencial per assegurar el seu èxit, analitzar l'entorn del local que es vol obrir, la competència de la zona etc. A més d'estudiar i analitzar les diferents vies de finançament, perquè obrir una franquícia suposa afrontar importants costos inicials com seria el cànon d'entrada, la publicitat o el royalty.

Malgrat que les franquícies no són un model de negoci nou, han resultat ser un model de negoci resistent en temps de crisi, a causa del creixement que han experimentat en els últims anys. Perquè en emprendre amb franquícia, l'emprenedor té al seu abast una infraestructura, una forma de fer les coses, una marca reconeguda, una publicitat i una imatge en el mercat que no tindria si decideix emprendre un negoci per sí mateix.

Data de publicació: 22/03/2017