Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

BLOGS AMB PERSONALITAT

Per captar l’atenció del públic objectiu és necessari planificar adequadament els continguts en categories d’interès per als teus seguidors.

Desenvolupar una línia editorial pròpia implica apuntar cap a un tipus de lector determinat, per tant, conèixer els interessos d’aquest target i traslladar-los a la línia editorial és la base per aconseguir audiència. En aquest sentit, s’ha d’evitar centrar els continguts només en les temàtiques que estan directament relacionades amb els teus productes o serveis, s’ha d’anar més enllà de les relacions evidents. D’altra banda, a mida que evolucionen els interessos del públic objectiu, la línia editorial haurà d’adaptar-se al nou paradigma.

Per promocionar un blog, en primer lloc s’ha d’identificar quines són les paraules clau que interessen al seu target, per així crear els primers continguts en base a aquestes paraules. D’aquesta manera els continguts seran més interessants i accessibles pel públic objectiu. L’estudi de la competència, o benchmarking, sempre és d’utilitat en aquesta fase preliminar de construcció de la línia editorial del teu blog. Un cop identificades las preferències del públic objectiu, resultarà senzill classificar-les en categories que a més de facilitar la navegació dels usuaris, facilitaran el posicionament SEO (Search Engine Optimization) del blog.

Tota línia editorial necessita un estil propi per marcar la pauta a partir de la que redactar els continguts. Això inclou uniformitat, la creació d'una autoria personal o col·lectiva, el tractament i selecció d'imatges i, en general, cadascun dels detalls que puguin contribuir a identificar la marca del teu negoci amb el blog i els seus continguts.

Per últim, s’ha de planificar un calendari per organitzar la producció de continguts i assenyalar les fites que s’han d’assolir. Mantenir la freqüència de publicació és un dels factors més influents per tal de fidelitzar als lectors.

Data de publicació: 15/12/2015