Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Com gestionar i donar difusió a l’obertura del teu negoci?

L’obertura d’un negoci és el pas més important per aconseguir causar una gran impressió als teus potencials clients.

En comparació amb les Pimes, l’esforç que fan les grans marques per anunciar noves obertures és mínim, ja que la seva forta presència publicitària ja genera un fort impacte que té el seu ressò en el boca-orella. Però en el cas d’un petit negoci amb una marca sense cap notorietat, el moment de l’obertura és una oportunitat per generar visibilitat. No es tracta de tenir grans mitjans, sinó de tenir l’actitud necessària per començar a provocar entre el públic expectació.

A continuació, exposarem diferents accions per aconseguir crear una gran obertura amb pocs recursos:

  • Una vegada disposem del local, instal•lar un cartell en la façana tot indicant l’inici d’activitat, qui som, què anem a vendre i el dia/hora d’obertura, pot resultar ser una eina molt efectiva per donar-nos a conèixer.
  • Seguidament haurem de crear una xarxa de contactes, a partir dels familiars, amics i coneguts, als qui aportarem informació sobre el dia d’obertura, el valor afegit del nostre producte o servei, i el diferencial competitiu que ens posiciona en el mercat.
  • També contactarem amb els nostres possibles prescriptors que responguin als gustos, interessos i necessitats del nostre negoci per convidar-los a la nostra propera obertura.
  • Hem d’estar molt visibles en xarxes socials, donant difusió des de l’inici de les obres fins que finalment presentem de forma oficial el nostre negoci.
  • No podem oblidar animar i motivar a l’equip de vendes, per tal que el client que entri, torni i pugui promocionar des del primer dia d’obertura el teu negoci en la seva xarxa de contactes.

El cost de totes aquestes accions és molt baix, de manera que el més important per aconseguir un gran èxit és l’actitud i les ganes de voler que ens coneguin i ens recordin des del primer dia.

Data de publicació: 09/05/2017