Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Com llençar la tovallola d’autònom?

Per tal de donar de baixa la seva activitat econòmica, un treballador autònom ha de tramitar correctament una sèrie de requisits administratius.

De vegades per un canvi de projecte laboral, de vegades perquè el negoci ha deixat de funcionar, arriba el moment en que un treballador autònom ha de donar-se de baixa. Abans de donar aquest pas, però, convé haver saldat els deutes pendents amb l'Administració per no perdre el dret a algunes prestacions i, en cas dels autònoms societaris, justificar en una escriptura pública els motius per tramitar la baixa. A partir d’aquí el procés és invers a l’alta, de manera que s’ha d'efectuar la baixa tant en Hisenda com en la Seguretat Social. Aquests tràmits pots fer-los de manera presencial o telemàtica amb el teu certificat digital.

Per tramitar la baixa com a autònom en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) s’ha de completar el Model TA.0521 en la delegació que et correspongui. Si el tràmit es fa amb el certificat digital s’ha d’accedir a la seu electrònica de la TGSS i fer la ruta “ciutadans > afiliació i inscripció > baixa en el RETA”. Si durant el procés es troba cap problema informàtic cal assegurar-se que es fa servir un navegador adequat.

En l’Agència Tributària la baixa es tramita omplint el model 036, o el 037 quan sigui possible. A l'hora de presentar la sol•licitud, s’ha de tenir en compte que, en cas d’estar donat d'alta en més d'un epígraf del IAE, s’ha d'indicar la baixa de totes les activitats. En el cas d'Hisenda el procés és una mica més complex, ja que a més de sol•licitar la baixa s’han de saldar els comptes trimestrals i anuals, per aquest motiu és recomanable tramitar la baixa en el moment del tancament del trimestre, i així no haver de presentar aquests models més tard. En aquest sentit, cal tenir en compte que està permès sol•licitar la baixa en Hisenda en el termini d'un mes.

Pel que fa al cobrament de l’atur un cop finalitzada l’activitat, en cas de no haver esgotat la prestació a la que es tenia dret abans de l’alta com autònom i que no hagin passat més de cinc anys des d’aleshores, es pot reprendre el cobrament d’aquesta prestació. També es pot tramitar aquesta ajuda s’hi s’ha estat cotitzant durant almenys un any la prestació per cessament d’activitat dels autònoms i, a més, es justifica amb raons econòmiques que ha estat necessària la baixa. Per últim, si ets una persona autònoma i vols donar-te de baixa, tingues en compte que ara al punt PAE de Grameimpuls ho pots fer de manera àgil i gratuïta.

 

Data de publicació: 09/05/2017