Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

La facturació a través de les cooperatives de treball comporta unes despeses que sovint són inferiors a les obligacions fiscals que ha de suportar un treballador autònom.

Les cooperatives de treball associat han esdevingut una alternativa per a professionals als quals, per la seva escassa facturació, no els compensa donar-se d'alta a la Seguretat social com a treballadors autònoms de forma habitual.

Per tal d’entendre el funcionament d’aquesta opció empresarial, és important tenir en compte que els membres de les cooperatives de treball associat són socis i al mateix temps treballadors de la cooperativa. Com a soci de la cooperativa de treball associat ets un treballador i no un professional independent, de manera que rebràs mensualment una nòmina per l'import de la teva facturació. En acabar els teus treballs, la cooperativa gestiona la teva facturació i t’abona una nòmina en la qual et descompten les despeses de gestió que et cobri la cooperativa i, també, els impostos associats a l’activitat econòmica. La societat cooperativa és la que s'encarrega de gestionar la teva alta i baixa a la Seguretat Social per cobrir els períodes en que treballis.

Un aspecte important a tenir en compte és que la teva nòmina com a soci treballador de la cooperativa, no se't pagarà fins que el client hagi pagat la factura. Tot i que facturis a través de la cooperativa, has d’encarregar-te del cobrament a cadascun dels teus clients a través de la cooperativa.

En resum, el soci d’una cooperativa de treball associat hauria de pagar pel servei les següents despeses:

  • Una quota inicial de soci, que al deixar de ser soci hauria de ser retornada.
  • Les despeses en Seguretat Social durant els dies de treball declarat.
  • Com a mínim, una retenció del 2% d'IRPF, que és el que està establert per als ingressos de menys d'11.700 euros a l'any.
  • Les despeses de gestió que cobri la Cooperativa.
  • Part percentual que correspongui de l’Impost de Societats.
Data de publicació: 11/01/2016