Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Crowdfunding o micromecenatge

El crowdfunding és en una de les formes de finançament alternatiu als mètodes tradicionals per crear i donar suport el creixement dels projectes empresarials.

Per tal de desenvolupar amb èxit una campanya de crowdfunding és essencial haver estudiat inicialment la viabilitat de la idea de negoci i, per tant, haver determinat la inversió necessària per desenvolupar-la. Aquest tipus de finançament té la particularitat que els “mecenes” no avaluen el risc que assumeix l'equip promotor, de manera que sovint es recapta el 100% del finançament necessari. En aquest sentit moltes de les plataformes de crowdfunding opten pel tot o res, un model en el qual si no s'aconsegueix la quantia fixada en un temps determinat no es cobra als inversors.

Existeixen moltes plataformes de crowdfunding (Kickstarter, Projeggt, Crowdfunder, Lánzanos... etc.), cadascuna amb les seves particularitats. A l'hora de triar s'ha d'avaluar quina és més atractiva pel públic objectiu i també les comissions que cobren, que ronden entre el 5% i el 8% sobre la recaptació total. A més a més, s'ha de tenir en compte que cal sumar a aquesta despesa les comissions dels pagaments amb targeta i PayPal.

El principal atractiu pels participants en una campanya de crowdfunding és  la recompensa que obtenen per la seva participació, generalment en forma de promocions exclusives o reconeixements. Cal especificar des de bon començament quines seran aquestes recompenses i quines condicions cal satisfer per rebre-les.  Aquesta és una peça clau de la campanya de màrqueting de qualsevol crowdfunding i cal encaixar-la adequadament en el pla econòmic, les recompenses han de ser reals i prou atractives.

Paral·lelament al propi anunci del projecte en la plataforma de crowdfunding, s'ha de promocionar a través d'un blog escrivint un diari de desenvolupament del producte. La clau és generar una història que atregui al públic objectiu, aportant detalls d'interès i construint un escenari de proximitat entre l'equip promotor i els seus inversors. D’altra banda, algunes plataformes donen suport els projectes amb campanyes d'e-mail o altres accions per incrementar les possibilitats d'èxit de les dos parts implicades.

A mida que avança la campanya, convé monitoritzar la seva evolució amb les eines d'anàlisi de les xarxes socials i les pròpies de la plataforma de crowdfunding que es faci servir. El seguiment de l'acolliment és clau per orientar adequadament una estratègia comercial que, segons els experts, ha de tenir una durada d'entre tres i sis mesos per tal que no perdi efectivitat.

Per últim, cal tenir present la popular regla del 30-90-100 del crowfunding, segons la qual si s'aconsegueix el 30% del finançament necessari durant la primera setmana de promoció, hi ha un 90% de probabilitats d'assolir el 100% de la inversió sol·licitada. Aquesta previsió es fonamenta en que el 30% de l'objectiu de recaptació s'aconsegueix en gran mesura gràcies a la família i amics, que reaccionen durant els primers dies de campanya i condicionen l'evolució de la mateixa en les xarxes socials.

Data de publicació: 05/04/2017