Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

El consum responsable i la Pime

Cada vegada més, l'empremta ecològica i social de les empreses condiciona les decisions dels clients.

Consum responsable significa garantir que els productes i serveis que adquireixen les empreses  són sostenibles, és a dir, que generen el mínim impacte ambiental i alhora els màxims beneficis socials. La manera més avançada implica integrar sistemàticament criteris ambientals i socials a les activitats d'aprovisionament, ja siguin productes, serveis o obres. En quant al compromís social, apostar per l'economia local, prioritzant els canals de comercialització justa, alhora considerant les condicions laborals de l'empresa proveïdora i el seu compromís amb l'entorn social. En quant al compromís ambiental, considerar l'aprovisionament de productes i matèries primeres locals o, si no, amb un origen tan proper comi sigui possible, alhora també fer ús d'un procés de producció sostenible, l'ús de substàncies no tòxiques i materials renovables, tenint en compte el consum de recursos (aigua, energia, materials), les opcions d'eliminació, reutilització i reciclatge al final de la vida útil del producte, les condicions laborals en la prestació del servei, etc.

Podem afirmar que el consum responsable està guanyant reconeixement social i ja té consolidada una gamma significativa d’alternatives per practicar-lo. Amb tot, però, la realitat és que a gran part de les Pimes, les pràctiques de consum responsable segueixen sent minoritàries, possiblement perquè, malgrat la predisposició favorable d’una bona part, en la vida diària es topen amb qüestions pràctiques que sovint suposen un obstacle per aplicar-lo: preus més alts en l'aprovisionament d'alguns productes, oferta més limitada o menys a l’abast, o manca d’informació, entre d’altres. Per això, el repte consisteix a passar d’una estratègia voluntarista per incrementar el consum responsable, que sobrevalora el poder i la responsabilitat dels individus, a estratègies més normatives, incentivadores i exemplificadores dutes a terme per les administracions públiques i les grans empreses.

Tenen opció les Pimes de desenvolupar negocis que puguin atraure i mantenir la preferència de consumidors responsables? Tot i que seria desitjable un major nombre d'exemples d'estratègies d'èxit a les Pimes, el pronòstic és el següent:

  • El consum responsable observa els impactes al llarg de tota la cadena de valor d'un determinat producte o servei. Això mou a les empreses més grans a “invertir” en millorar en l'aprovisionament de les Pimes en productes i serveis de consum responsable.
  • Els programes locals, com ara l'estratègia d'impuls del consum responsable de l'Ajuntament de Barcelona, concedeixen suport preferencial als negocis responsables.
  • Les propostes per adoptar models de negoci responsable, mantenen el principi d'aconseguir la millor relació cost-eficiència per a les Pimes en el seu conjunt.
  • Les Pìmes han d'entendre el missatge dels consumidors responsables i és necessari que s'adaptin, entre d'altres motius, per incrementar la seva competitivitat.

 

Data de publicació: 20/04/2017