Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

El fons de comerç de l'empresa

Una de les parts més valuoses d'un negoci són els seus elements intangibles.

Alguna vegada us haureu fet la pregunta “Quant val el meu negoci?” o, en el cas dels emprenedors, “Quant val el negoci que vull adquirir?”. En molts casos, per desconèixer com calcular-ho, s'opta per agafar com a referència el valor de mercat. Però, de què es compon aquest valor? Principalment de dos grans blocs: el valor dels elements tangibles i el dels elements intangibles.

Per una banda, el grup dels elements tangibles està format per tots aquells elements físics del negoci. Exemples d'elements tangibles serien: el mobiliari, les existències, els elements de transport, la maquinària o els bens immobles, entre d'altres.

Per altra banda, el grup dels elements intangibles està format per tots aquells que no es poden identificar físicament però que formen part del valor d'un negoci. Exemples d'elements intangibles serien:

  • Clientela: Un negoci en funcionament aporta una clientela i, per tant, facilita la tasca de dinamitzar el negoci respecte a l'opció de començar de cero. Aquest factor es tradueix en acceleració de la viabilitat econòmica per l'emprenedor.
  • Llicència d'activitat: El fet de tenir els permisos administratius vigents es tradueix en un estalvi de costos i de temps per l'emprenedor en la tramitació dels mateixos.
  • Nom comercial: El nom comercial juntament amb la trajectòria prèvia de l'empresa faciliten a l'emprenedor el posicionament del seu negoci respecte a la seva competència. 
  • Reputació del negoci: Una bona reputació influeix tant en la capacitat de mantenir la clientela existent com en la capacitat d'atraure'n de nova, establint un punt immillorable per potenciar i consolidar el negoci.
  • Coneixements del propietari: L'experiència i els coneixements del propietari del negoci ofereixen un assessorament especialitzat en diferents àmbits en base a un model de negoci ja testejat (política comercial, perfil de client, proveïdors).

Aquest conjunt d'elements intangibles que formen part del valor del negoci conformen l'anomenat fons de comerç. Posem un exemple. Imaginem que volem adquirir una botiga a Santa Coloma per 20.000€. El propietari ha fet un inventari i ha valorat que les existències, el mobiliari  i la maquinària que hi ha al local tenen un valor aproximat d'uns 12.000€. Quin seria, per tant, el fons de comerç de l'empresa? La diferència entre els preu i el valor dels actius tangibles, és a dir, 8.000€. En aquest cas concret, per tant, el propietari valora els elements intangibles com la cartera de clients, la llicència d'activitat, el nom comercial o el seu coneixement en un total de 8.000€.

Si estàs pensant en traspassar el teu negoci o vols agafar un traspàs, recorda que des del servei de Reempresa de Grameimpuls et podem ajudar a fer una valoració del negoci així com a assessorar-te en tot el procés tant de compra com de venda.

Data de publicació: 09/05/2017