Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

El traspàs de negoci: aspectes que s’han de tenir en compte

Un bon anàlisi del projecte a reemprendre és bàsic per encertar amb l’elecció. S’ha de fer un primer plantejament amb els següents consells.

 

Reemprendre és un model d'emprenedoria a través del qual l'emprenedor adquireix la propietat d'un negoci en marxa per tal de donar continuïtat a l'activitat de l'empresa.  D'aquesta forma, reemprendre un negoci en funcionament ofereix unes certes garanties gràcies a l'estudi del projecte sobre unes dades reals i un model de negoci ja testejat.

Tot i així, com a qualsevol projecte empresarial, requereix d'una reflexió inicial per tal de poder estructurar un anàlisi consistent del projecte a reemprendre. Per aquest motiu, és bàsic poder fer una valoració dels següents punts abans de començar amb la cerca del negoci ideal:

  • Circumstàncies personals: a l'hora d'iniciar un projecte és important tenir en compte les circumstàncies personals. Aspectes com la compatibilitat de càrregues familiars amb l'horari del negoci o les aptituds personals versus les aptituds necessàries per portar a terme les tasques, entre d'altres, són aspectes bàsics a determinar prèviament a l'avaluació de la idea.
  • Experiència professional i formació: reemprendre un negoci en el qual es tingui experiència o coneixements previs dóna un plus a la viabilitat del projecte empresarial. En cas que no es tingui experiència, projectes en els quals el propietari estigui disposat a acompanyar-te oferint-te ell mateix els coneixements i formació necessària sobre el negoci, són la millor alternativa.
  • Inversió: per tal de poder preservar la viabilitat econòmica del projecte és important determinar quina és la inversió de la qual es disposa. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que no es tindrà únicament la despesa inicial de compra sinó que, una vegada s’adquireix el negoci, hi haurà una sèrie de despeses a cobrir. La capitalització de l'atur, el finançament o, fins i tot, la negociació del pagament a terminis amb el venedor són alternatives que poden complimentar la disponibilitat d'inversió.
  • Sector a reemprendre: atès que serà un projecte a llarg termini i al qual es dedicarà una quantitat d'hores considerables, s'ha de cercar un sector amb el qual sentir-se còmode. Aspectes com els horaris del sector, el tipus de tasques, la complexitat de la gestió o la predilecció per l'activitat desenvolupada seran determinants a l'hora de desenvolupar satisfactòriament el projecte.

Aquests són únicament alguns dels aspectes a tenir en compte a l'hora de plantejar un  projecte de reemprenedoria. Tot i això, reemprendre és un procés amb una certa complexitat i és important estar assessorat al llarg de tot l'anàlisi.

Grameimpuls disposa del servei de Reempresa, un servei gratuït especialitzat en l'assessorament a persones que volen comprar o vendre un negoci que es realitza a través del Servei de Foment Empresarial. Més informació trucant al telèfon 93 466 52 24 o per correu electrònic.

Data de publicació: 22/03/2017