Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Inbound Marketing

L’Inbound marketing atreu a més usuaris a la pàgina web del teu negoci a través d'estratègies menys intrusives i amb continguts d'interès per a ells.

Actualment, més del 50% de les persones no para atenció als milers d'impactes publicitaris al dia que se'ls presenta, situació amb la qual l'usuari ha après a conviure i a obviar. En aquest context, les empreses són conscients que les estratègies del màrqueting online tradicional ja no resulten efectives per captar l'interès de l'usuari i crear un vincle de confiança. Per aquest motiu moltes empreses estan començant a utilitzar una altra metodologia que ajudarà a potenciar l'estratègia del teu negoci online, aquesta metodologia és coneguda com a Inbound marketing.

Inbound marketing és un conjunt de tècniques no intrusives que, a través de diferents accions com el màrqueting de continguts, SEO i xarxes socials, aconsegueixen atreure els clients desitjats, de manera que siguin aquests els que estableixen contacte per iniciativa pròpia.

Amb l'aplicació d'aquesta metodologia dins de l'estratègia del teu negoci online, a llarg termini podràs veure una sèrie de beneficis, entre els quals destaquen:

- Reducció del cost en màrqueting: Inbound marketing és molt més econòmic que el màrqueting tradicional, ja que aquest últim aplica tècniques a través de mitjans publicitaris com la TV o ràdio, però la realitat és que no se centra en cap segment en concret. En l’ Inbound marketing, inverteixes en un segment específic i d'interès per a la marca, i la publicació de contingut es fa a través del blog, pàgina web o xarxes socials.

- Incrementa la taxa de conversió de tràfic a leads (visites qualificades) i de leads a nous clients: Una bona implantació de les estratègies de Inbound marketing  proporcionarà a la teva empresa una major afluència de visites qualificades, que es traduirà en dades de clients potencials. A més, utilitzar uns continguts de qualitat com a mitjà per fidelitzar als visitants de la pàgina, permet aconseguir que molts d'ells acabin convertint-se en possible clients.

- Permet veure clarament el retorn de la teva inversió (ROI): El retorn d'inversió en una campanya de màrqueting tradicional és complicat de veure’l, ja que algunes dades obtingudes es basen en dades poc fermes. En canvi en el Inbound marketing, al basar-se en dades reals, el retorn de la inversió és molt més senzill.

- Control absolut de la base de dades: les dades que es recullen a través d'aquesta estratègia, són dades reals de leads realment interessats, i alhora et permet crear una xarxa comercial de clients defensors de la teva marca.

- Millora la teva reputació online: Permet potenciar la reputació online de la teva marca i donar-li la visibilitat necessària per seguir creixent i millorar la confiança amb el consumidor. El fet de generar continguts que connectin amb els usuaris, permet establir compromisos (engagement) i que siguin ells mateixos els qui recomanin la teva marca i et facin la millor campanya de màrqueting del teu negoci online, i és que la credibilitat d'altres usuaris és valorada molt positivament.

La conseqüència dels punts anteriors, és la fidelització. Si el visitant sent confiança en el que percep en la nostra web és més fàcil que compri, i si a més té una bona experiència de compra seguirà realitzant conversions en el nostre negoci quan ho necessiti, convertint-se d'aquesta forma en promotors de la nostra marca.

Data de publicació: 05/04/2017