Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Les operacions intracomunitàries

Els intercanvis comercials intracomunitaris estan regulats per una normativa específica que afecta a exportadors i importadors.

El comerç entre països de la Unió Europea (UE), tant de productes com de serveis, està regulat per un sistema especial de tributació de l'IVA que comporta unes normatives específiques que cal conèixer. Entre les empreses de la UE, les exportacions de productes o serveis, les anomenades “entregues intracomunitàries”, estan exemptes d'IVA, de manera que no és necessari repercutir cap IVA en la factura. Per altra banda les “adquisicions intracomunitàries” de productes o serveis, és a dir, les importacions, sí que estan subjectes a l'IVA però mitjançant un mecanisme d’autoliquidació. No s’ha d’oblidar, però, que la venda a particulars sí tributa al país d’origen, de manera que en aquests casos s´ha d'incloure l'IVA corresponent en les factures.

Les empreses que vulguin desenvolupar aquestes transaccions han d'inscriure's prèviament en el Registre d'Operadors Intracomunitaris, conegut com a cens VIES, a través del qual obtenen un número d'operador intracomunitari. Aquest tràmit es fa mitjançant l'emplenament de l'apartat corresponent en el model censal 036, bé al moment d'alta de l'empresari o mitjançant una modificació posterior de les seves dades. D’aquesta manera és com l'empresa que exporta o fa un lliurament intracomunitari comprova, abans d’emetre un factura sense IVA, que el seu client està inscrit en el Registre d'Operadors Intracomunitaris. Al nostre país, aquesta comprovació es fa consultant el CIF de l’empresa importadora en aquesta pàgina web d’Hisenda. Si el seu CIF no aparegués, s’hauria de carregar en la factura l'IVA aplicable a Espanya.

Per tal de no tenir problemes durant aquestes transaccions, és important que l’importador comuniqui al proveïdor el seu NIF intracomunitari perquè pugui fer la comprovació en el Registre del seu país i així no carregar IVA en la factura. En previsió d’inspeccions, també és important en el cas de l'exportació de béns i mercaderies conservar els documents del transportista que acreditin que la mercaderia ha estat enviada al país de destinació.

En les declaracions fiscals, aquestes transaccions comercials hauran d’estar reflectides en el model trimestral 303 de l’IVA, en model 390 anual de l’IVA, i en el model 349 d’operacions intracomunitàries. Per a imports anuals inferiors a 35.000 euros de lliuraments de productes o prestacions de serveis a qualsevol país extern a la UE, i de 15.000 euros en el cas de lliuraments de productes a països de la UE, n'hi ha prou amb presentar el model 349 de forma anual. En cas d’imports majors, varia el nombre de declaracions d’aquest model que cal fer anualment.

En resum, la gestió de les operacions internacionals de caràcter intracomunitari està sotmesa a una regulació complexa que segons el cas comporta normatives específiques més enllà de l’exposat, per això és recomanable rebre assessorament fiscal per evitar errors i malentesos.

 

Data de publicació: 09/05/2017