Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

S’incrementa l’ocupació en cooperatives i societats laborals

Segons la Direcció General del Treball Autònom, Economia Social i Responsabilitat Social Empresarial, a finals de 2016, hi havia 379.051 ocupats en Cooperatives i Societats Laborals.

Les dades d'afiliació a la Seguretat Social presenten, a data 31 de desembre de 2016, la xifra de 379.051 treballadors vinculats a cooperatives i societats laborals arreu d'Espanya. Això suposa un increment del 3,5% respecte a l'any anterior, específicament un creixement del 4,4% en les cooperatives i del 1,6% en les societats laborals, una suma de 12.700 treballadors més. Del total de persones ocupades, 315.116 treballen en cooperatives i 63.935 en societats laborals.

Analitzant les dades d'afiliació per sectors, els serveis han liderat la creació d'ocupació en l'àmbit de l'economia social, amb un total de 240.543 treballadors, amb un guany de 6.798 treballadors respecte a l'any anterior. Segueixen de lluny el sector de la indústria amb 85.003 treballadors, l'agricultura amb 37.022 ocupats i el de la construcció amb 16.463 treballadors.

Si es realitza un seguiment de les dades que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, per comunitats autònomes i en termes absoluts, on més ha crescut l'ocupació en cooperatives i societats laborals han estat la Comunitat Valenciana i Catalunya amb un increment de 3.936 i 2.564 treballadors respectivament. També en termes absoluts, Andalusia es manté en primer lloc pel que fa a treballadors ocupats en cooperatives i societats laborals, amb un total de 70.456 treballadors. Les següents cinc Comunitats Autònmomes amb més força laboral present en l'economia cooperativa són el País Basc, amb 63.546 treballadors, la Comunitat Valenciana amb 57.192, Catalunya amb 51.897, Múrcia amb 24.346 i Madrid amb 24.119 ocupats.

Pel que fa al nombre total d'empreses cooperatives i societats laborals, a 31 de desembre de 2016, pujava a 30.579, de les quals 20.792 eren cooperatives i 9.787 societats laborals. De nou Andalusia lidera el número d'empreses d'economia social, amb 6.137 empreses, seguida de prop de Catalunya amb 5.175, segons les dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Data de publicació: 22/03/2017