Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

40 JOVES PODRAN FORMAR-SE A LA CASA D’OFICIS DEL PROJECTE ‘VINYA D’EN SABATER’

Grameimpuls posa en marxa la nova programació de la ‘Casa d’Oficis d’En Sabater’. Un total de 40 joves es podran formar i realitzar treballs i serveis en benefici de la comunitat en les especialitats de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, activitats auxiliars en conservació i millora de forests, activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

La Casa d’Oficis adopta el nom del projecte de la ‘Vinya d’En Sabater’, ja que durant la programació actual han estat els alumnes d’aquest programa els que han adaptat els terrenys, han realitzat la plantació i la cura de la vinya, en un magnífic treball que en aquests moments tindrà la seva continuïtat amb una nova programació formativa.

Les persones que han participat durant els primers sis mesos de programa seran capacitades en les diferents ocupacions i en una segona fase, que té una durada de sis mesos més, seran contractades i tindran l’oportunitat de treballar en les especialitats en les que han estat formades. El programa de Casa d’Oficis té una durada total d’un any i durant aquest any hi ha tres objectius a assolir: capacitar els i les participants en les diferents especialitats, realitzar treballs i serveis en benefici de la comunitat i adquirir les competències necessàries per incorporar-se a l’empresa ordinària.

Casa d’Oficis compta amb un equip de professionals que formaran i dirigiran als joves en els diferents treballs que realitzaran .

La Vinya d’En Sabater, com a projecte de recuperació de l’entorn i d’un conreu tradicional a la nostra ciutat amb objectius formatius i experimentals molt definits, en col·laboració amb altre espai de referència com és Ecometropoli, converteix Casa d’Oficis en un programa d’impacte i èxit pels joves, pel medi ambient i per Santa Coloma de Gramenet.

Els joves també realitzaran treballs d’instal·lació i manteniment en diferents equipaments municipals, així com treballs d’enjardinament de diferents espais i suport a les activitats de lleure infantil i juvenil que s’organitzen a la nostra ciutat.

La ‘Casa d’Oficis d’En Sabater’ és un programa que s’emmarca dins del projecte Treball als Barris de l’Àrea de Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i associat a la Llei de Barris.

Casa d’Oficis està finançada pel SOC, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionada per Grameimpuls.    

Data de publicació: 21/12/2015