Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

El 60,7% de les empreses assessorades per Grameimpuls sobreviu 3 anys després

Les empreses creades el 2013 amb l’assessorament de Grameimpuls mostren, al cap de tres anys, una taxa de supervivència del 60,7%, segons un estudi de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un índex superior al de la mitjana de la comarca (55,9%) i al de la demarcació de Barcelona (58,9%). 

D’acord amb les dades recollides, les empreses que es mantenen en funcionament tres anys després tenen de mitjana 1,7 treballadors i una facturació de 53.158€. A més, gairebé la meitat dels emprenedors enquestats, un 47,8%, diuen que l’empresa té bones perspectives de cara a l’any vinent.

Aquestes xifres milloren respecte a les d’exercicis anteriors, on les respectives taxes de supervivència d’empreses assessorades per Grameimpuls eren inferiors a la mitjana de la comarca i de la demarcació. Així, l’informe de 2014 (que agafava dades de 2011) mostrava una taxa de supervivència del 47,8% i el de 2015 (amb xifres de 2012) de 48,2%, més de 12 punts per sota de les dades del darrer estudi.

L’informe de la Diputació es realitza cada any i té com a objectiu analitzar la situació de les empreses que s’han creat amb l’acompanyament dels centres locals de la província de Barcelona. Durant 2013, en tota la demarcació, 1.793 persones emprenedores van posar en marxa un negoci amb l’ajuda dels serveis a les empreses dels seus municipis. A Santa Coloma, ho van fer 144, de les quals 104 han participat en l’estudi (un 72,2% del total).

Suport a l’emprenedoria

L’empresa municipal Grameimpuls ajuda de forma gratuïta les persones que volen desenvolupar una idea de negoci i posa al seu abast els recursos necessaris per fer-ho. Des del Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls també es pot donar d’alta l’empresa gràcies al Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), utilitzar el servei de Reempresa o assessorar-se de manera especialitzada en economia social i solidària, entre d’altres serveis.

Data de publicació: 11/05/2017