Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

El programa 30 plus permet les empreses subvencionar-se fins a 6.300 € en la contractació

Un total de 6.390,30 euros és la quantitat màxima que les empreses es poden bonificar en la contractació de persones majors de 30 anys, gràcies al programa 30 plus. L’objectiu del programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur, preferentment entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

30 plus permet les empreses subvencionar-se 707,70€ per mes durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9, amb independència de la durada del contracte. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i ,  en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

Acompanyament a les empreses

En el moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total. Es podrà contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d’acord amb la modalitat laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa. A més de la subvenció, el programa 30 plus ofereix les empreses acompanyament amb la pre-selecció de candidatures, seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa, assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció.

Les empreses interessades en rebre més informació sobre el programa, poden trucar al telèfon 93 466 15 65 o enviar un correu electrònic a informacio@grameimpuls.cat. El període de contractació és fins a l’1 de juliol del 2018.

Data de publicació: 09/01/2018