Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

GRAMEIMPULS CONTRACTA DURANT EL 2016 UN TOTAL DE 390 PERSONES A TRAVÉS DELS PLANS D’OCUPACIÓ

L’empresa municipal Grameimpuls, ha contractat durant l’any 2016 390 persones en situació d’atur, en el marc dels programes d’experiènciació laboral (Plans d’Ocupació).

S’han realitzat diferents processos de selecció en els que han participat un total de 1.521 persones, en situació d’atur, que mitjançant 96 sessions informatives han pogut conèixer les característiques del lloc de treball i les condicions laborals. El nombre de candidats per feina ha estat de 3,9 persones.

Per categories professionals, s’han contractat un total de 201 persones en el grup d’encarregats, oficials i peonatge; 72 administratius, 26 agents cívics i de mobilitat, 85 tècnics i 6 persones d’altres grups professionals.

En la distribució de la contractació per grups d’edat, destaca que 205 persones pertanyen a la franja compresa dels 25 als 44 anys; 162 són majors de 45 anys i 23 menors de 25 anys.

De la totalitat de contractes, 203 corresponen al col·lectiu masculí i 187 al col·lectiu de dones.

Un ampli gruix de persones contractades, 255 en total, no cobren cap tipus d’ajut, 114 cobren prestacions no contributives i 21 prestacions contributives.

Les persones aturades de llarga durada, les corresponents a més de 12 mesos a l’atur, han estat les més beneficiades en la contractació. Un total de 245 es trobaven en aquesta situació i 145 feia menys de 12 mesos que estaven a l’atur.

Dels programes d’experiènciació laboral que van acompanyats de formació professionalitzadora o transversal, ja sigui durant la jornada laboral o bé prèviament a la contractació, s’han beneficiat un total de 205 persones, 135 no anaven acompanyades de contractació i 50 contractes han estat en pràctiques per a joves que han finalitzat un certificat de professionalitat, un cicle formatiu o un grau universitari.

Els treballs que s’han realitzat en els plans d’ocupació han estat molt diversos: des de la millora de l’entorn, dels equipaments municipals, escoles, centres cívics, centres esportius; neteja viaria; cura, recuperació i conservació de parcs, jardins i zones verdes, principalment en tasques de neteja i prevenció d’incendis; projectes educatius com el d’Ecometròpoli, patis oberts, accés a les tecnologies de la informació i comunicació, suport a les persones en risc d’exclusió i que pateixen pobresa energètica, arranjament i adaptació d’habitatges de la gent gran. En definitiva s’ha treballat en diferents àmbits amb tres objectius, la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la millora de l’entorn.

El pressupost de la contractació de les 390 persones ha estat de 3.428.166, 32€ i els plans corresponien a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb una aportació de 338.576,67€; Diputació de Barcelona amb 632.937,34€. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a través de les convocatòries de Treball als Barris amb 858.846,54€; Treball i Formació amb 396.257,71€; Treball i Formació Renda Mínima d’Inserció amb 143.029,92€ i el Programa de Pràctiques per a Joves amb 550.000€. El Pla d’Ocupació Local promogut per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha estat dotat amb 508.518,14€.

Ara s’inicien els processos de selecció dels propers plans d’ocupació que s’executaran durant l’any 2017. Les persones interessades en ampliar aquesta informació es poden adreçar a Grameimpuls (cr. Rafael Casanova, 40) de dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 i divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

 

Data de publicació: 12/12/2016