Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

GRAMEIMPULS INICIA LA PROGRAMACIÓ DE PÍNDOLES FORMATIVES

Durant el 2016 Grameimpuls programarà més de 50 píndoles formatives on es treballarà el coneixement de les Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC), les xarxes socials i les tècniques de recerca de feina tant presencial com on line.

Es tracta de sessions, generalment, de 2 hores de durada amb continguts pràctics a les quals es pot accedir mitjançant la nostra web o a les nostres instal·lacions de Can Xiquet al carrer Rafael Casanova, 40.

Les píndoles formatives compten amb un ampli desplegament de recursos informàtics, publicacions especialitzades, material de suport i un equip expert en tècniques de motivació, suport personal, mercat de treball i recerca de feina. També compta amb metodologies específiques adaptades als diferents col·lectius, nivells formatius i interessos laborals.

Les píndoles programades pretenen ser un recurs exprés, on la persona pot adquirir els coneixements necessaris sobre algun dels aspectes que puguin millorar la seva ocupabilitat i la recerca activa de feina. Els aprenentatges es centren en continguts com són, la comunicació, l’actitud positiva, com trobar feina a la xarxa 2.0, les regles d’or d’un currículum, l’èxit a l’entrevista, com millorar la imatge personal, treballar a Europa, entre d’altres actuacions que tenen com a objectiu la innovació.

De forma paral·lela permet que les persones que no han tingut o tenen l’oportunitat de conèixer les TIC i les xarxes socials, tinguin un primer contacte que els hi permeti una immersió en el coneixement dels recursos informàtics i el seu aprofitament.  

Amb la incorporació d’aquestes píndoles formatives es pretén aconseguir que la persona que es troba en recerca activa de feina, compti amb els recursos i coneixements necessaris no només sobre aquells instruments com és el currículum, imprescindible a l’hora de trobar feina, sinó que també l’empoderament de les persones perquè puguin enfortir-se i impulsar canvis positius davant aquesta recerca. A més està obert a totes les persones que també vulguin millorar la seva ocupació.

Data de publicació: 23/02/2016