Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

Servei integral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

Un total de 10 persones amb malaltia mental  amb un grau de discapacitat superior al 33%, es podran beneficiar de la nova programació de Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció.

 

L’objectiu és incrementar el grau d’ocupabilitat i la seva inserció laboral. Com a punt a destacar en aquesta programació, es treballarà de manera molt intensiva amb la metodologia del “Treball amb Suport”, suport tècnic per al manteniment i adequació al lloc de treball, per a les persones que siguin contractades en empreses. Per aquest motiu, ja s’han mantingut converses amb diferents empreses de diversos sectors que han mostrat el seu interès en col·laborar en el programa, principalment en les pràctiques en empreses i en la inserció laboral. Aquesta metodologia permet realitzar un acompanyament de la persona i l’empresa en el lloc de treball.

 

Un programa d’aquestes característiques permet treballar l’orientació ocupacional, de forma integral, tenint en compte les necessitats i  potencialitats de  cada persona participant. Es defineix un itinerari personalitzat i es dota a la persona dels instruments i recursos necessaris per a la recerca activa de feina. La tutorització i acompanyament a la inserció són elements necessaris de suport a la recuperació de l’autoestima i l’empoderament de la persona.

El programa està finançat per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i el Fons Social Europeu.

 

Data de publicació: 24/02/2017
Etiquetes: grameimpuls, sioas