Recerca avançada


PACTE MUNDIAL

 

GRAMEIMPULS, SA com a empresa responsable assumeix els deu principis del Pacte Mundial:

Drets Humans:

Principi 1: Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts universalment, dins del seu àmbit d’influència.

Principi 2: Les empreses s’han assegurar que no són còmplices de la vulneració dels drets humans.

Estàndards Laborals:

Principi 3: Les empreses han de recolzar la llibertat d’Associació i el reconeixement efectiu del dret  a la negociació col·lectiva.

Principi 4: Les empreses han de recolzar l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

Principi 5: Les empreses han de recolzar l’eradicació del treball infantil.

Principi 6: Les empreses han de recolzar l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.

Medi Ambient:

Principi 7: Les empreses deuran mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

Principi 9: Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Anticorrupció:

Principi 10: Les empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.