Recerca avançada


POLÍTICA DE GESTIÓ

A Grameimpuls, SA, societat municipal de Santa Coloma de Gramenet, tenim com a missió proporcionar el millor servei per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients i de les nostres clientes, i oferir qualitat i resultats en totes les activitats que desenvolupem en els àmbits de la promoció empresarial i de l'ocupació. Treballem per aconseguir l’excel·lència en totes les activitats que desenvolupem, amb els valors que guien la nostra actuació.

Els nostres valors són:

Responsabilitat: Actuació coherent i plenament compromesa amb la nostra missió, visió i valors, buscant l’eficàcia i eficiència.

Innovació: Fomentant l’aprenentatge, la creativitat i flexibilitat. Afavorint la iniciativa i anticipant-nos als canvis que ens pugui plantejar el futur.

Orientació als clients i les clientes i als resultats: Comprendre les necessitats actuals i futures dels nostres clients i de les nostres clientes, esforçant-nos per satisfer-les i excedir les seves expectatives obtenint els resultats planificats.

Il·lusió: Actitud d’implicació, motivació i autorealització. personal i professional.

Treball en equip: Afavorir la col·laboració per tal d’integrar les diferents visions, compartint objectius, prenent decisions i aplicant una correcta gestió del coneixement.

Per aquest motiu ens comprometem a implantar, liderar, desenvolupar i mantenir un Sistema de Gestió, basat en el model EFQM que inclou:

 • Gestionar la qualitat dels nostres serveis segons els requisits de la norma internacional ISO 9001.

 • Preservar el medi ambient, prevenir les actuacions contaminats i dissenyar estratègies front el canvi climàtic mitjançant la gestió mediambiental segons els requisits de la norma internacional ISO 14001.

 • Assegurar la prevenció dels riscos laborals i el respecte d’una adequada vigilància de la salut laboral del nostre personal segons les indicacions de l’OHSAS 18001.

 • Mantenir un comportament honest i íntegre amb les parts interessades, sota un model de responsabilitat social i empresarial, i seguint les indicacions del nostre Codi Ètic.

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la nostra actuació.

 • Garantir que la comunicació i la informació sigui fluida amb la formació com l’element fonamental per a la nostra eficàcia.

 • Complir amb la legislació vigent que ens aplica i d’altres requisits que l’empresa subscrigui.

 • Establir uns objectius de gestió tenint present l’entorn en el que ens trobem, les nostres característiques i la nostra planificació estratègica.

 • Millorar contínuament l’eficàcia del nostre Sistema de Gestió cercant la satisfacció de totes les parts interessades (persones i entitats clientes i proveïdores, entorn i especialment la dels nostres treballadors i treballadores).

 

Ignasi Rovira i Riera
Gerent de Grameimpuls, SA
Data: 12 setembre 2016

 

 

Sistema de Gestió de Grameimpuls, SA

 

 • Sistema de gestió de la qualitat certificat en ISO 9001 des de l’any 2002.
 • Sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball certificat en OHSAS 18001 des de l’any 2005
 • Sistema de gestió ambiental certificat en ISO 14001 des de l’any 2005
 • Sistema de gestió ètica i socialment responsable certificat en SGE21 de de l’any 2010
 • Reconeixement d’Excel·lència Europea 300+ des de l’any 2013

 

 

Abast del Sistema de Gestió

 • Disseny i impartició de cursos de formació ocupacional
 • Serveis d’informació i orientació, i d'intermediació laboral
 • Impartició del programa SEFED
 • Disseny i realització dels programes Escola Taller, Casa d’Oficis i Taller d’Ocupació
 • Motivació laboral i accions formatives per a col·lectius RMI i accions integrals per al col·lectiu d’immigrants
 • Promoció de l’autoocupació i assessorament per a la creació d’empreses.