Recerca avançada


Política de Privacitat

Amb la informació que li proporcionem a continuació GRAMEIMPULS vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

GRAMEIMPULS compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d'acord amb les exigències legals, establint les mesures de seguretat necessàries tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

En compliment del que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades i tractades en un fitxer, responsabilitat de GRAMEIMPULS i seran dedicades principalment a les següents finalitats:
 

    La gestió de l’administració general, desenvolupar, divulgar i informar dels serveis que oferim com per exemple de l’escola taller, inscriure en els cursos de formació ocupacional, cursos de formació contínua, consultes de serveis a emprenedors, informació del centre d’empreses, activitats de suport al comerç o qualsevol altre activitat per a la que sigui necessari que tinguem les seves dades amb el fi de dur-la a terme.
    Respondre a les consultes que ens formuli.
    En el supòsit que ens faciliti les seves dades per a realitzar la gestió relativa a ofertes de treball, ens autoritza expressament a comunicar-les a les empreses o entitats que sol·licitin una candidatura i es compromet a mantenir el seu currículum actualitzat.


En qualsevol dels supòsits ens autoritza a que li puguem remetre informacions que entenguem puguin ser del seu interès per qualsevol mitjà a través del nostre newsletter o de qualsevol altre suport en el futur.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis oferts per GRAMEIMPULS que pretenem siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals, només recollirem la seva adreça d´IP amb finalitats estadístiques.

Vostè ha d’acceptar la política de privacitat de Grameimpuls, SA, en cas contrari, no podrà continuar amb el servei ofert. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Departament de Qualitat de Grameimpuls, SA, domiciliada al Carrer Rafael de Casanova, nº 40, Cp 08921, Santa Coloma de Gramenet, o enviant un correu electrònic a privacitat@grameimpuls.es indicant al sobre o a l'assumpte del missatge: GRAMEIMPULS Política de Privacitat.

En virtut de l´exposat entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.