Recerca avançada


POLÍTICA DE REGALS

 

A Grameimpuls s’organitzen algun esdeveniment al què s’acostuma a regalar a les persones i entitats col·laboradores i clientes algun tipus d’obsequi per tal d’agrair el seu esforç, assistència, fidelitat i confiança vers la nostra empresa. Aquest esdeveniment és principalment la fira d’empreses simulades del programa SEFED.

La política de Grameimpuls en relació amb aquestes atencions,  consisteix, habitualment, en un petit regal original i de baix cost, que no representa cap esforç econòmic per l’empresa ni un correlatiu benefici per a la persona o entitat clienta receptora sinó un detall simbòlic d’agraïment.

Tanmateix, en relació amb l’acceptació per part del personal de Grameimpuls, de regals de les persones i entitats proveïdores o clientes, haurem de respectar l’establert a l’apartat 3.4 del Codi Ètic de l’organització. En tot cas, cal destacar que:

Es seguiran les mateixes línies d’actuació que per l’entrega dels obsequis abans tractada. D’alguna manera el personal podrà acceptar el mateix tipus de regals que l’organització entrega a persones i entitats clientes i col·laboradores.

Aquests obsequis seran rebuts a títol personal i no pas per raons professionals. En cap cas els regals poden generar cap tipus de conflicte d’interessos amb l’empresa, ni influir en cap decisió de compra, contractació o subcontractació.

En conclusió, aquesta política de regals té com a objectiu central vetllar pels principis d’honestedat, transparència, confiança i respecte pels quals es guia, entre d’altres, l’actuació de la nostra organització i, en concret, la relació amb els nostres persones i empreses proveïdores i clientes.