Recerca avançada


PROGRAMES DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL

PROGRAMA XARXA NORD. ITINERARI PER A PERSONES AUTÒNOMES I
MICROEMPRESES

El programa XARXA NORD és un projecte conjunt dels municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquest programa pretén potenciar i consolidar els projectes i les empreses del territori a través d'itineraris intensius que combinen formació i consultoria en temàtiques concretes.< /p> En aquest cas, les temàtiques van adreçades a reforçar les competències emprenedores de les ersones autònomes principalment. Entre els objectius del programa es troba la millora de la competitivitat de les empreses del territori gràcies a incrementar el coneixement en gestió empresarial de les persones que les dirigeixen al mateix temps que es treballa pel desenvolupament d’habilitats per a la gestió.

D'aquest itinerari se'n beneficiaran un total de 15 empreses i podrà participar més d’una persona per projecte si escau. A continuació es detalla el contingut formatiu de cadascuna de les sessions així com els seus objectius, les consultores encarregades de portar-les a terme i d’altra informació rellevant com el calendari i lloc d’execució.

Sessió 1. Gestió del temps: claus per optimitzar el temps a la feina

Dia: 3 de febrer de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de Gramenet) Can Peixauet L9.
Formadora: Paola Pozzi
Consultora: e+1 (BARRACHINA CASTELLA CONSULTING S.L)

Objectiu de la sessió:

Aconseguir ensenyar tècniques que permetin a les persones participants administrar millor el seu temps per aconseguir una major productivitat i augmentar la seva satisfacció personal i professional.

Continguts de la sessió:

1. Avaluació sobre la pròpia gestió del temps

 • Reflexió i anàlisi sobre les modalitats de gestió del temps
 • Lladres del temps i reactivitat
 • Els 7 hàbits de la gent efectiva
 • Visió cíclica del temps i de l'energia (bioritmes)

2. Identificar objectius, metes, identificar prioritats

 • Començar amb un fi en ment
 • Cercle de preocupacions i cercle d'influència
 • Identificar rols, tasques i fites
 • La matriu de la gestió del temps

 

Sessió 2. Autolideratge. Desenvolupament personal i professional per a persones emprenedores i autònomes

Dia: 10 de febrer de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de
Gramenet) Can Peixauet L9.
Formadora: Raquel Caballero
Consultora: EMOTUNER (RAQUEL CABALLERO FERNÁNDEZ)

Objectiu de la sessió:

Realitzar diferents activitats al voltant del Lideratge i l’Autolideratge. Conèixer com les persones ens liderem a nosaltres mateixes amb la finalitat d’aplicar-ho d’una manera més eficaç als projectes empresarials.

Continguts de la sessió:

 • Treballar les pors i l’afrontament de les incerteses en el dia a dia així com la gestió emocional que fem dels èxits i fracassos.
 • Estratègies de comunicació i empoderament amb un mateix.
 • Dissenyar un pla d’acció personalitzat per millorar aquests aspectes en cada persona participant.
 • L’enriquiment del treball en grup.

Sessió 3. Plantejament estratègic i innovació.

Dia: 17 de febrer de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de
Gramenet) Can Peixauet L9.
Formador: Albert de Anta
Consultora: TSEOTSE

Objectius de la sessió:

Ajudar els participants, micro-empreses i autònoms, a desenvolupar la seva estratègia de negoci impulsant la innovació i una proposta de valor diferencial.

Continguts de la sessió:

 • Activitat d’interrelació entre les persones participants: Xarxa social de baixa tecnologia.
 • La il·lusió de la realitat.
 • Entorn competitiu: Les 5 forces de Porter; DAFO
 • El model CANVAS
 • Dinàmica posa’t a les sabates dels clients: De forma grupal i transversal s’exploren, a partir de les visions externes al projecte, les necessitats dels clients, com l’oferta actual de l’empresa les pot cobrir i quins elements provoquen més ressonància.

Sessió 4. Pla de Màrqueting

Dia: 24 de febrer de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de
Gramenet) Can Peixauet L9.
Formador: Oriol Cesena
Consultora: FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I MÀRQUETING, SL

Objectius de la sessió:

 • Oferir els coneixements necessaris per aprendre a dissenyar un pla comercial per a un negoci.
 • Conèixer les diferents eines de màrqueting directe que ens han de permetre potenciar la relació amb el mercat (venda telefònica, venda per catàleg i email màrqueting).
 • Aprendre a cercar tota la informació necessària per detectar oportunitats de negoci a la xarxa.
 • Dissenyar mesures digitals concretes per disposar d’un pla d’acció de l’empresa a la xarxa.

Continguts de la sessió:

 • Què em cal saber del màrqueting directe?
 1. Característiques.
 2. Eines de gestió del màrqueting directe.
 • Quines tècniques de màrqueting directe he d’utilitzar?
 1. L’e-mail màrqueting i l’sms.
 2. Telemàrqueting.
 3. Mailing i bustiatge.
 4. Altres eines de màrqueting directe
 • Passos per al disseny del pla de màrqueting directe:
 1. Fixació d’objectius.
 2. El pla d’acció de màrqueting directe.
 3. Fixació del pressupost.
 4. Seguiment i control
 • Claus per dissenyar un pla d’acció de màrqueting digital i gestionar la reputació de l’empresa a la xarxa.

Sessió 5. Com fomentar les habilitats per ser un bon comercial

Dia: 2 de març de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de
Gramenet) Can Peixauet L9.
Formadora: Mónica Mendoza
Consultora: ENERGIVITY CONSULTING, SL

Objectius de la sessió:

 • Dotar d’eines, coneixements i habilitats per saber comercialitzar amb èxit una idea, producte o servei.
 • Que els participants coneguin les fases de venda i tècniques per ser més proactius i fer bons tancaments.

Continguts de la sessió:

 • La diferència entre comunicar i transmetre.
 • Quines són les habilitats que tenen els bons comercials.
 • Autoconeixement: quines fortaleses i debilitats tinc per vendre?
 • Treballem les nostres debilitats.
 • Treballem les nostres fortaleses.
 • Les 5 fases de la venda i com fer-les bé.
 • Quines habilitats es necessiten en cada fase de la venda?
 • Per quin motiu real ens compren els clients? Motivacions de compra.
 • Tipologies de clients i com vendre a cadascun d’ells.
 • Com defensar el preu quan no som els meus econòmics.
 • Tècniques de tancament de vendes més eficaces.

Sessió 6. Aspectes jurídics, laborals i fiscals

Dia: 11 de març de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de
Gramenet) Can Peixauet L9.
Formadors: Pablo Bolander, María Regueira.
Consultora: Personal tècnic del Servei de Foment de GRAMEIMPULS

Objectius de la sessió:

 • Oferir a les persones assistents coneixements bàsics en l’àmbit jurídic i especialment a les àrees fiscal i laboral.
 • Apropar les obligacions legals en matèria de protecció de dades que afecten a les empreses avui dia.

Continguts de la sessió:

 • Àmbit fiscal:
 1. Obligacions fiscals de les persones autònomes i microempreses.
 2. Requisits perquè una despesa pugui ser deduïble.
 3. Avantatges fiscals que hi ha actualment per persones autònomes i microempreses.
 • Àmbit laboral i de Seguretat Social:
 1. Enquadrament i afiliació de les persones autònomes a la Seguretat Social.
 2. Bonificacions per a noves persones autònomes (tarifa plana de 50 euros, situació de pluriactivitat, autònoms/es col·laboradores, autònoms/es amb discapacitat).
 3. Cobertura d’Incapacitat Temporal i d’accidents de treball i malalties professionals.
 4. Contractació de treballadors/es
 5. Prevenció de riscos laborals i reconeixements mèdics.
 • Àmbit Protecció de dades:
 1. Obligacions bàsiques en matèria de protecció de dades.
 2. Protecció de dades a l’àmbit digital. Especificitats.

Sessió 7. Pla d’acció personal

Dia: 16 de març de 2016
Horari: 16.00 a 20.00 h
Lloc: Servei de Foment Empresarial (Av. Generalitat, 99-101- Santa Coloma de
Gramenet) Can Peixauet L9.
Formadora: Raquel Caballero
Consultora: EMOTUNER (RAQUEL CABALLERO FERNÁNDEZ)

Objectius de la sessió:

 • Treballar per construir una marca personal i professional que ens ajudi a impulsar el nostre projecte empresarial.
 • Revisar el “Pla d’acció personal” dissenyat en la segona sessió del programa formatiu.

Continguts de la sessió:

 • Revisió de les metes i mesures correctores establertes en cadascun dels “Plans d’accions personals” dels participants i valoració de la seva aplicació des de que es va dissenyar.
 • Comunicació i visibilització de la marca personal i professional a les xarxes socials.
 • Posada en valor dels aspectes més rellevants del projecte empresarial de les persones emprenedores participants.