Recerca avançada


IMATGE PERSONAL + ACTITUD = INFLUÈNCIA I VENDA

 

OBJECTIUS

 • Conèixer la influència de la imatge personal i professional. 
 • Conèixer la comunicació de la imatge personal professionalment. 
 • Saber gestionar la pròpia imatge perquè jugui a favor per poder assolir objectius.

CONTINGUTS

 • Analitzar què i com comunica la imatge personal professionalment. 
 • El paper i influència de la imatge personal en la: 
  • Carta de presentació
  • Identitat
  • Marca Personal
 • La primera impressió: 7 segons 
 • Que cal dominar perquè la imatge personal jugui a favor: 
  • Codis de la imatge
  • DAFO -personal i professional
  • Competències
  • Objectius
 • Imatge personal: influència i venda professional.
 • Feedback i tancament

LLOC, DURADA I CALENDARI

 • Can Peixauet, Av. Generalitat, 99-101.
 • 4 hores, el dia 19 de juny 16:00 a 20:00 hores.

CONSULTORA

 • Consol Vilar, Imatge personal i comunicació

[Inscripció]

Si tens problemes per realitzar la inscripció online pots enviar un correu electrònic amb les teves dades personals  (Nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon, adreça postal, nivell d'estudis, situació laboral i si cal, nom de l'empresa i tipus d'activitat) a formacue@grameimpuls.cat indicant a l'assumpte [ALTA i nom del curs a fer la inscripció]. També pots trucar al 93 466 52 24 (de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres).