Recerca avançada


FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

L'extensió de la UNED a Santa Coloma de Gramenet es va crear el curs 1992-1993 per iniciativa de l'Ajuntament de Santa Coloma, que va signar el conveni corresponent amb el Consorci del Centre Associat de la UNED de Terrassa.

El centre docent de l'extensió de Santa Coloma facilita la relació entre la Universitat i els alumnes. Aquests poden trobar, a més de serveis administratius i de biblioteca, el servei de tutories d'una hora setmanal per cada assignatura (d'assistència voluntària i sempre a la tarda) a càrrec de professors tutors qualificats, encarregats de l'orientació acadèmica dels alumnes.

Així mateix, l'alumne pot fer ús de tots els serveis generals del Centre Associat de Terrassa, que pertany a l'EuroStudy Centre Network, on podrà trobar informació i seguir cursos d'altres universitats europees a distància que formen part de la xarxa EOUN (European Open University Network).
 

Estudis que ofereix el Centre

  • CURS D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
  • ANTROPOLOGIA SOCIAL i CULTURAL (segon cicle) 
  • CIÈNCIES EMPRESARIALS (primer cicle) 
  • DRET (primer i segon cicle) 
  • EDUCACIÓ SOCIAL (primer cicle) 
  • PSICOLOGIA (primer i segon cicle) 
  • TREBALL SOCIAL

 

Contacta

Per a més informació, horaris, accés, preinscripció: Centre de Santa Coloma de Gramenet