Recerca avançada


PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 

Cerquem empreses on l’alumnat i participants del nostres cursos i programes pugui realitzar pràctiques de caràcter no laboral per tal de completar l’itinerari formatiu així, per facilitar-los l'accés al treball mitjançant el contacte directe amb l’entorn empresarial. 

 

pràctiques DE FORMACIÓ

El mòdul de formació pràctica en centres de treball té com a finalitat desenvolupar els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre de formació i facilitar el contacte amb l’entorn laboral del seu ofici. La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i no implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

Certificat de Professionalitat (CP)

Només podran accedir al mòdul de pràctiques aquells alumnes que hagin finalitzat tots els mòduls d’un mateix itinerari del certificat de professionalitat amb qualificació d’apte, ja sigui en aquesta convocatòria o en convocatòries anteriors.

PRACTIQUES DE PERFECCIONAMENT POSTERIORS A L’ACCIÓ FORMATIVA

Es poden programar pràctiques de perfeccionament, després de la finalització de l’acció formativa, que com a mínim realitzin el 60 per cent de l’alumnat amb avaluació positiva. La seva durada no pot superar el 30% de la durada de l’acció formativa.

PRÀCTIQUES NO VINCULADES AL Certificat de professionalitat (CP)

Només es poden realitzar aquestes pràctiques si el programa formatiu preveu que es facin pràctiques professionals dins de la durada de l’acció formativa.

 

PRÀCTIQUES EN EL MARC DELS PROGRAMES D’ORIENTACIÓ

La possibilitat de la realització de pràctiques professionals no laborals en un entorn real facilitarà el camí cap a la inserció a aquelles persones que tenen dificultats per trobar feina, donat que les permetrà actualitzar i millorar les seves competències professionals i la seva ocupabilitat, a més, es donaran a conèixer professionalment com treballadors/es.