Recerca avançada


SEFED

Què és el SEFED?

És un programa destinat a promoure la formació en el camp administratiu a través de l'experiència, en una situació simulada de treball, però en totes les seves relacions (horari, disciplina, situació de treball, desenvolupament de la feina, etc.).

S'aprèn realitzant les tasques administratives de l'empresa simulada, organitzada en tres àrees diferenciades: comptable-financera, comercial i recursos humans.

Aquesta formació es realitza a través del Certificat de Professionalitat : Activitats de Gestió Administrativa ADGD 0308 de qualificació professional de nivell 2. 

Aquest programa està coordinat i dirigit per la Fundació INFORM

Què hi aprendré?

Consulta aquí les competències que pots adquirir si participes en el programa.

DEPARTAMENT COMERCIAL

 • Negociar i redactar contractes de compravenda
 • Gestionar i controlar el magatzem
 • Emetre i registrar les comandes a creditors/proveïdors
 • Fer seguiment i control dels albarans
 • Fer seguiment i control de les factures de creditor/proveïdors
 • Aplicar les tècniques de màrqueting en la comercialització de productes
 • Realitzar la recepció, control i registre de comandes de clients
 • Fer l'expedició de mercaderies: albarà, embalatge i transport
 • Elaborar i gestionar les factures a clients
 • Calcular i gestionar les comissions a representants
 • Establir les relacions de compravenda internacional
 • Identificar la documentació relativa a comerç internacional i aplicar-hi la normativa vigent
 • Elaborar i gestionar la documentació relacionada amb el tràfic de mercaderies a nivell internacional
 • Utilitzar un programa de gestió comercial

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT

 • Organitzar i controlar les factures
 • Registrar les operacions comptables en el llibre Diari
 • Resoldre incidències de factures i documents comptables
 • Obtenir i comprovar el balanç de sumes i saldos i PiG
 • Preparar la previsió de pagament i cobrament de factures
 • Realitzar remeses de lletres, rebuts i xecs
 • Realitzar pagaments a proveïdors i creditors 
 • Controlar els moviments dels extractes bancaris
 • Contrastar la conciliació bancària
 • Preparar i emplenar les declaracions d'impostos
 • Utilitzar un programa de gestió comptable (IPG) 
 • Arxivar la documentació amb rigor i criteri

DEPARTAMENT DE PERSONAL

 • Preparar i tramitar el contracte i la còpia bàsica
 • Realitzar l'afiliació d'un treballador a la TGSS
 • Preparar i tramitar la baixa a la TGSS
 • Redactar el preavís de finalització de contracte
 • Confeccionar el certificat d'empresa i facilitar els documents per a sol·licitar l'atur
 • Preparar i tramitar una pròrroga de contracte
 • Preparar i tramitar la conversió del contracte a indefinit
 • Comunicar la baixa per malaltia comuna
 • Comunicar la baixa per accident laboral
 • Calcular nòmines 
 • Organitzar i tramitar el tancament del mes
 • Utilitzar un programa de gestió de personal (IPG)

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

SOFTWARE D'OFICINA

 • Ús de l'ordinador i gestió de fitxers 
 • Organització de fitxers
 • Processador de textos.
 • Full de càlcul.

INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

 • Ús d'Internet
 • Utilització de correu electrònic ​

EINES DE COMUNICACIÓ I EQUIPAMENT D'OFICINA

 • Utilització del telèfon
 • Utilització del fax
 • Utilització del correu postal
 • Utilització de la fotocopiadora
 • Utilització de calculadores
 • Ús d'impressores.

Com ho aprendré?

Els/les alumnes/as es formen practicant les tasques pròpies dels diferents llocs de treball i departaments, en un ambient més propi d’una empresa que d’una aula, amb el recolzament dels/les professors/es, que fan el paper de caps de Departament.

És el que s’anomena Empresa Simulada. Al SEFED de Santa Coloma de Gramenet, treballem en una empresa anomenada Modular SEFED, de fabricació i venda de mobles. Des d'aquesta empresa es compra i es ven a altres empreses (també simulades), que formen part del que s'anomena Mercat SEFED, tant a nivell local com internacional.

L'estada formativa a l'empresa simulada es complementa amb:

 • Una formació adicional, que es desenvolupa  mitjançant el mètode de l'autoaprenentatge. Aquesta formació complementària resol aquelles dubtes o situacions  relacionades amb la simulació. També es treballa a la formació complementària:  català i ofimàtica.
 • Una Formació Online
 • Pràctiques en empresa

 

Contacta

Si tens cap dubte o vols ampliar la informació envian's un mail a: informacio@grameimpuls.cat