Recerca avançada


Treballa a Grameimpuls

 

Convocatòries obertes

Actualment Grameimpuls no té cap convocatòria oberta

 

COnvocatòries tancades

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a tècnic/a de comunicació. 

 

 

 

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a administratiu/va de justificacions, mitjançant concurs públic, en règim laboral amb un contracte indefinit, als efectes de cobrir una vacant en la plantilla de personal de l'empresa municipal Grameimpuls, SA.

Nota:  les persones candidates que vulguin recuperar la seva documentació poden passar a recollir-la per la recepció de Can Xiquet a partir del 2 de gener de 2017.

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a tècnic/a d’empreses, mitjançant concurs públic, en règim laboral amb un contracte indefinit, als efectes de cobrir una vacant en la plantilla de personal de l’empresa municipal Grameimpuls, SA. 

Nota:  les persones candidates que vulguin recuperar la seva documentació poden passar a recollir-la per la recepció de Can Xiquet a partir del 2 de gener de 2017.

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a administratiu/va de gestió de qualitat, mitjançant concurs públic, en règim laboral amb un contracte indefinit, als efectes de cobrir una vacant en la plantilla de personal de l'empresa municipal Grameimpuls, SA.

Nota:  les persones candidates que vulguin recuperar la seva documentació poden passar a recollir-la per la recepció de Can Xiquet a partir del 2 de gener de 2017.

L'objecte de la present convocatòria és la selecció d'un/a assessor/a jurídic/a, mitjançant concurs públic, en règim laboral amb contracte indefinit, als efectes de cobrir la jubilació d'un treballador de l'empresa Grameimpuls, SA.

 

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a vigilant de mercats de venda no sedentària, mitjançant concurs públic, en règim laboral amb un contracte de relleu a temps parcial, als efectes de cobrir la jubilació parcial d’un treballador de l’empresa municipal Grameimpuls, SA.

Bases de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és constituir, mitjançant concurs públic, una borsa de personal assessor jurídic per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions, valorant-se en cada cas les seves específiques capacitats i la millor adequació a les característiques del lloc de treball a proveir.

Bases de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és constituir, mitjançant concurs públic, una borsa de personal tècnic per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions, valorant-se en cada cas les seves específiques capacitats i la millor adequació a les característiques dels llocs de treball a proveir, adscrits a programes de l’àmbit de l’ocupació i el foment empresarial.

Bases de la convocatòria

Annex 1:Sol·licitud d'admissió

Annex 2: Quadre-resum dels mèrits al·legats

L’objecte de la present convocatòria és la preselecció de personal tècnic de grau mig i superior per a les activitats d'orientació laboral, formació i intermediació.

Bases de la convocatòria

Llista definitiva de persones aptes

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a bibliotecari/ària, mitjançant concurs públic, en règim laboral amb un contracte indefinit a temps parcial, als efectes de cobrir una vacant a la plantilla de personal de l'empresa municipal GRAMEIMPULS, SA.

Bases de la convocatòria

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i data de la prova

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i data de la prova

 

RESOLUCIÓ

Concurs públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior de formació i gestió.

Bases de la convocatòria

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i data de les proves

Resultats de les proves

 

RESOLUCIÓ

Concurs públic per a la selecció d'un/a expert/a docent de lampisteria, en règim laboral amb un contracte indefinit, els efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador de Grameimpuls, SA.

Bases de la convocatòria

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i data de les proves.

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

 

RESOLUCIÓ

Concurs públic per a la selecció d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

Bases de la convocatòria

Llista d'aspirants admesos i exclosos i data de les proves.

 

RESOLUCIÓ

Concurs públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior d'orientació laboral en règim laboral amb un contracte indefinit, els efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador de Grameimpuls, SA.

Consulteu les bases

Rectificació de les bases específiques del concurs públic per a la selecció d'un/a tècnic/a superior d'orientació laboral:

Consulteu les rectificacions de les bases

Llista d'aspirants admesos i exclosos i data de les proves.

 

RESOLUCIÓ

Convocatòria de selecció de personal per confeccionar una borsa de treball de tècnics i tècniques d'orientació, de formació i d'intermediació laboral per cobrir possibles contractacions de programes de formació i ocupació.

Consulteu les bases

Convocatòria per a les proves selectives de personal tècnic. Les proves per a la selecció de personal per confeccionar una borsa de treball de tècnics i tècniques d'orientació, de formació i d'intermediació laboral a Grameimpuls, s’efectuaran els dies següents:

  • Divendres 17 de desembre, a les 8:30 a Can Xiquet: Totes les persones amb el primer cognom comprés entre les lletres A i LA
  • Dilluns 20 de desembre, a les 15:30 a Can Xiquet: Totes les persones amb el primer cognom comprés entre les lletres LE i V

Llistat de persones admeses i excloses. Clic aquí

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a tècnic/a de comunicació. 

 

 

 

L’objecte de la present convocatòria és la selecció d’un/a tècnic/a de comunicació.